Om HR Assistanse

Lokalisert i Molde og en videreføring av BG drift/Accept  som ble etablert høsten 2013. Vi kan vise til over 20 års erfaring fra ledelse, personal, drift og salg/markedsføring i B2B segmentet.  Gjennom profesjonelle partnere tilbyr vi HR tjenester der leveringssikkerhet, oppfølging av medarbeidere og lovverk ivaretas på best mulig måte.